21.7 C
Athens
Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΘα πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο
spot_img

Θα πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο

-

• Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών θα δαπανήσουν περισσότερα για την πυροπροστασία τους

Του Μιχάλη Χριστοδουλίδη*
Σύμφωνα με τoν Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του με την βοήθεια αρμόδιας επιστημονικής ειδικότητας. Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί στο να βελτιώσει την πυρανθεκτικότητα ακινήτων και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσής της και την ενίσχυση της τρωτότητας στη φωτιά των κατασκευών. Ειδικά ακινήτων που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις ή σε χορτολιβαδικές εκτάσεις ή βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περιπτώσεων ή πλησίον (<300μ) περιαστικών δασών. Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους. Τα μέτρα που εισάγονται με τον παρόντα, εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων προληπτικής πυροπροστασίας και κατισχύουν εφόσον είναι δυσμενέστερα. Για την αντιπυρική περίοδο του 2024, στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτήρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δηλαδή: - Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο. - Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων. - Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες. - Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο. - Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μιας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. - Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό. Κάθε ακίνητο που βρίσκεται στις εν λόγω περιοχές, με βάση την γεωμορφολογία της περιοχής, το τοπικό κλίμα, το είδος της βλάστησης, τα δίκτυα, την πυροπληκτότητα της περιοχής με βάση τα στατιστικά συμβάντα κλπ, αξιολογείται και κατάσσεται ανάλογα σε μία εκ των τεσσάρων θεσμοθετημένων ζωνών επικινδυνότητας (χαμηλή, μεσαία, υψηλή, πολύ υψηλή). Μόνο αποψίλωση Μέχρι χθες οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονταν μόνο στην αποψίλωση των ξερών χόρτων από το οικόπεδο τους και τίποτα άλλο. Σήμερα υποχρεούνται σε μία σειρά εφαρμογής μέτρων, και προληπτικά και ενεργητικά. Όλα αυτά πιστοποιούνται μέσω των ειδικών εκθέσεων επικινδυνότητας και των εκθέσεων μέτρων πυροπροστασίας που εκδίδονται κάθε αρχή της αντιπυρικής προστασίας από τον αρμόδιο μηχανικό ή γεωτεχνικό, ο οποίος φέρει την ευθύνης αληθούς και ακριβούς σύνταξης, ενώ σε ειδικό έντυπο συμμόρφωσης ιδιοκτήτου, φέρει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης όχι μόνο την ευθύνη, αλλά καθίσταται υπόλογος και για ποινικές κυρώσεις, πέραν των χρηματικών προστίμων που ανάλογα την παράβαση, μπορεί να φτάσει από 250 ευρώ μέχρι και αρκετές χιλιάδες ευρώ. Μετά τη σύνταξη της Τεχνικής έκθεσης, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 10/5/2024 να υποβάλει τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνει την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς. Ενώ από τις 10/6/2025 και μετά εάν ο ιδιοκτήτης δεν προβεί στην υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας βρίσκεται αντιμέτωπος με τσουχτερά πρόστιμα. Τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης υποβολής τεχνικής έκθεσης πυρασφάλειας και έκθεσης αξιολόγησης επικινδυνότητας καθορίζονται ως κάτωθι: ●0,1 ευρώ/μ2 για ακίνητα χαμηλής επικινδυνότητας ●0,2 ευρώ/μ2 για ακίνητα μέτριας επικινδυνότητας ● 0,3 ευρώ/μ2 για ακίνητα υψηλής επικινδυνότητας ●0,5 ευρώ/μ2 για ακίνητα πολύ υψηλής επικινδυνότητας Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο. Υποχρεωτικές ενέργειες Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις υποχρεωτικές ενέργειες που οφείλει να προβεί ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ακινήτου • Καθαρισμός οδού πρόσβασης • Εξασφάλιση διόδου πρόσβασης ή χώρου στάσης • Τήρηση μέτρων των ζωνών Προστασίας • Διενέργεια κλαδεμάτων • Διενέργεια καθαρισμού στεγών, υδρορροών και ακαλύπτου χώρου • Τήρηση απαιτήσεων για αποθήκευση αντικειμένων • Προσθήκη μεταλλικής σίτας στα Κουφώματα • Καθαρισμός στέγης • Σφράγιση διάκενων που οδεύουν σωλήνες στο εσωτερικό του κτηρίου • Αντικατάσταση φθαρμένων υδρορροών και τεντών • Αντιπυρική βαφή των ξύλινων στοιχείων του ακινήτου (κουφώματα, πέργκολές κλπ) • Εγκατάσταση δικτύου υδροληψίας στον περιβάλλοντα χώρο για όλες τις κατηγορίες επικινδυνότητα, για δε αυτών των κατηγοριών , όπως αυτών που είναι υψηλή ή πολύ υψηλή εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου ή και με καταιονητήρες νερού με την υποστήριξη αντλητικών συστημάτων. Κατάρτιση σχεδίου Οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου στις περιοχές αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον πρέπει να προβούν και στα κάτωθι: • Υποχρεωτική καθίσταται και η περίφραξη ακόμα και για τα υφιστάμενα κτίρια. • Υποχρεωτική είναι επίσης η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. • Σε περίπτωση ανακαίνισης είναι επίσης υποχρεωτική η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) . Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και συγκροτείται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου. Για την πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης ενός νεόδμητου ακινήτου θα πρέπει να προβεί σε όλα τα παραπάνω, θα καταβάλει τουλάχιστον για μια κατοικία των 150 τμ σε ένα οικόπεδο 2 στρεμμάτων που βρίσκεται σε ζώνη υψηλής επικινδυνότητας τα παρακάτω ενδεικτικά κόστη ανα κατηγορία κινδύνου: Για τα παρακάτω προληπτικά μέτρα περίπου 1200€ έως 1500€, αυτά είναι υποχρεωτικά μέχρι 10/6/2023 για όλα τα ακίνητα.(υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα) • Αποψίλωση νεκρής βλάστησης ● Αντιπυρική βαφή ξύλινων κατασκευών ● Καθαρισμός στέγης, υδρορροών ● Αποθήκευση εύφλεκτων υλικών σε πυράντοχο χώρο Για τα παρακάτω μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περίπου 9500€ έως 11000€ υποχρεωτικά και για τα υφιστάμενα από 31/3/2026 ● Φράκτης συμπαγής πυράντοχος ύψους 1.0μ ● Δημιουργία 3 αντιπυρικών ζωνών πέριξ του ακινήτου ● Μεταλλικές σήτες στα κουφώματα Για τα παρακάτω μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας(καταστολής) περίπου 18000€ έως 21000€ για όλα τα νεόδμητα από 31/3/2025 ● Δεξαμενή νερού και δίκτυο καταιονητήρων νερού ● Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με ελαστικούς σωλήνες και κανόνια ● Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος Επίσης όλα αυτά τα πυροσβεστικά μέσα χρήζουν και ετήσιας συντήρησης που το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, σίγουρα με ένα ποσό που δεν θα είναι λιγότερο από 500-800 ευρώ το χρόνο. • Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός ΑΠΘ-Ενεργειακός Επιθεωρητής

spot_img
spot_img
spot_img