21.7 C
Athens
Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟ θεσμός της προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
spot_img

Ο θεσμός της προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

-

  • Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης

 

Της Μαργαρίτας Κάρδαρη*

Στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε και τον όρο αυτασφάλιση

Το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες τροποποιήθηκε ουσιωδώς με το άρθρο 37 του Ν 4387/2016 και οι σχετικές οδηγίες δόθηκαν αναλυτικά με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 3/2018 την οποία αναλύουμε και επικαλούμαστε στα όσα κατωτέρω αναγράφονται.

Με τις διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του Ν. 4387/2016(ΦΕΚ 85/τ. Α΄/12/5/2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 όπως έχουν αντικατασταθεί με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016 (Α΄236), καθώς και τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ. Φ.80000/οικ.21628/936 (Β΄1721/18/5/2017), ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα

Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης έχουν:

Όλοι οι ασφαλισμένοι των φορέων κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ από 01/01/2017, δηλαδή οι μισθωτοί, μη μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες καθώς και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου

Τα ανωτέρω πρόσωπα  μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον τελευταίο  φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε (5) έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα (10) έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

  1. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

Να μην είναι ανάπηροι κατά την έννοια του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 189/Α΄). Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Ειδικά για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους π. ΟΓΑ, να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής.

 

Χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη

Πραγματικοί χρόνοι ασφάλισης και διαδοχικοί σε οποιονδήποτε φορέα

Ο χρόνος που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο  σε δύο φορείς λαμβάνεται υπόψη μία φορά   δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης

 Έναρξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης – Κλάδοι

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται –πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς– των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθένειας σε είδος και σε χρήμα.

Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση

 Ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μισθωτών

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά.

 Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών

Ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς καθορίζεται το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 7800,00.

Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού – Εισφορές

  • Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή/και των εισοδημάτων, κατά περίπτωση, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.
  • Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί τουμέσου όρου του αθροίσματοςτων μηνιαίων αποδοχών και εισοδημάτων από κάθε απασχόληση.

Σε περίπτωση που κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών για κάποιο μέρος αυτού ή οι αποδοχές για κάποιους μήνες του δωδεκάμηνου αυτού υπολείπονται του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως κάθε φορά ισχύει, ως μηνιαίες αποδοχές για την εύρεση του μέσου όρου λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού όπως ισχύει κάθε φορά

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δεν λογίζεται ως χρόνος διανυθείς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Για τους μη Μισθωτούς

Οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).

Επίσης μπορούν αν επιθυμούν να καταβάλλουν προαιρετικά αφού επιλέξουν και τον επικουρικό κλάδο ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος που κατά τη λήξη του δωδεκάμηνου υποχρεωτικής ασφάλισης υπάγεται παράλληλα σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς του ΕΦΚΑ έχει δικαίωμα επιλογής του φορέα στον οποίο θα υπαχθεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης που θα διανυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον επιλεγέντα ενταχθέντα πρώην φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Οι εισφορές για την προαιρετική ασφάλιση καταβάλλονται εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία προθεσμιών για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς, αυτή επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαρύνσεις.

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναστέλλεται:

α) με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου

β) με την επιδότηση ασθενείας. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή είναι δυνητική, συνεπώς θα πρέπει ο ασφαλισμένος να γνωστοποιήσει την εν λόγω επιδότηση, αιτούμενος την αναστολή.

Μετά την παρέλευση του χρόνου αναστολής κατά τα ανωτέρω, συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση χωρίς εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων.

Απώλεια του δικαιώματος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται:

  • σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής της μηνιαίας εισφοράς για περισσότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή
  • σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών υποχρεωτικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που επέλθει απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, με την υποβολή εκ νέου γραπτού αιτήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για νέα υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης εξετάζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις, όπως  αναφέρονται στην ενότητα 3.

Συνολικά, ο ασφαλισμένος μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι τρεις (3) φορές. Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί και αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα μετά τη διακοπή-λήξη αναστολή της προαιρετικής ασφάλισης επιστρέφονται άτοκα. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο γι αυτήν οι εισφορές επιστρέφονται  κατόπιν γραπτού αιτήματος του ασφαλισμένου.

  • Η Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι Δικηγόρος-Εργατολόγος
spot_img
spot_img
spot_img