24.1 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΑΡΘΡΑ«Μεγάλος Αδελφός» στην παρακολούθηση οφειλών
spot_img

«Μεγάλος Αδελφός» στην παρακολούθηση οφειλών

-

  • Τι σημαίνει αυτό για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στο δημόσιο

 

 

Της Φιλοθέης Μακριδάκη*

 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και την ίδρυση και λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα δρομολογείται ένας μηχανισμός που θα καταγράφει για κάθε πολίτη και επιχείρηση τις οφειλές που έχουν σε εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, δημόσιους οργανισμούς και τράπεζες, τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τους, θα παρακολουθεί την οικονομική συμπεριφορά τους και θα βαθμολογεί την πιστοληπτική τους συμπεριφορά και τον δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ενώ την ίδια ώρα συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ένα Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου που χορηγείται.

Πλέον θα υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στα νέα δάνεια και στις ρυθμίσεις οφειλώνκαι θα βραβεύεται η συνέπεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεων. Αυτά τα δύο νέα ηλεκτρονικά κέντρα καταγραφής και παρακολούθησης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα μπουν σε εφαρμογή από το 2023.

Πληροφορίες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων από την Τράπεζα Ελλάδοςθα ασχοληθούν και θα συλλέγουν πληροφορίες για οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΟΤΑ, δημόσιους οργανισμούς, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Θα συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμώνπρος όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα.

Σκοπός τους θα είναι η παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ανταλλαγή πληροφοριών και βαθμολογιών και με άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Βεβαίως οι συνεπείς θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο δανεισμό.

Ο «Μεγάλος Αδελφός» θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές του επόμενου έτους.

Ο βαθμός πιστοληπτικής συμπεριφοράς θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς  του ιδιωτικού τομέα  όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συμβολαίου.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα θα παρέχουν στην Αρχή σε ηλεκτρονική μορφή, και θα επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για τους τελευταίους 24 μήνες πολιτών και επιχειρήσεων.

Στα στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς που θα συλλέγονται θα περιλαμβάνονται τα εξής:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

όνομα και επώνυμο,

όνομα και επώνυμο  πατέρα,

Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),

ΑΦΜ,

ημερομηνία γέννησης,

διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας,

τηλέφωνα επικοινωνίας,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ΑΜΚΑ.

Για τα νομικά πρόσωπα:

επωνυμία,

νομική  μορφή,

αριθμός στο Γ.Ε.ΜΗ.  Α.Φ.Μ.,

πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους,

διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Πληροφορίες σχετικά με την οφειλή:

στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής,

όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,

η φύση της οφειλής,

βασικοί όροι της οφειλής,

προσαυξήσεις και πρόστιμα,

διάρκεια αποπληρωμής,

επιτόκιο και μεταβολές τους,

οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,

οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν,

ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,

ρυθμίσεις της οφειλής,

μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,

πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών,

μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν,

η πορεία της δικαστικής προσβολής τους,

η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής,

αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη.

Πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων,

την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου

Την ιδιότητά του ως ανέργου

Στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης

Πόρτα για ρυθμίσεις

Η οικονομική συμπεριφορά και η βαθμολογία που θα συγκεντρώνει κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα ανοίγει την πόρτα των ρυθμίσεων οφειλών, ενώ οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών θα αποφασίζουν βάσει της βαθμολογίας για τη χορήγηση ή μη δανείων και διακανονισμών. Άρα ας προσπαθήσουμε να έχουμε συνέπεια ώστε να έχουμε και ευκολότερη πρόσβαση σε δανεισμό. Διότι, όπως είπαμε θα συγκεντρώνονται και θα ομαδοποιούνται πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και θα ανταλλάσσονται πληροφορίες και βαθμολογίες με άλλους φορείς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα θα παράγεται από το σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με τη χρήση αλγορίθμων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

  • Η Φιλοθέη Μακριδάκη είναι Αρθρογράφος-Α’ Τάξης Φοροτεχνικός-Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών-Ιδιοκτήτρια Λογιστικού Φοροτεχνικού Γραφείου

spot_img
spot_img
spot_img