27.1 C
Athens
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΣΥΝΤΑΞΕΙΣ300.000 ασφαλισμένοι χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών!
spot_img

300.000 ασφαλισμένοι χωρίς σύνταξη λόγω οφειλών!

-

Πώς καταβάλλεται η σύνταξη σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
Διαγραφή χρεών και αύξηση πλαφόν στα 50.000 €, η μόνη λύση!

Του Αλέξη Π. Μητρόπουλου*

Ι. 1.000.000 οι ασφαλισμένοι-οφειλέτες – 46 δις ευρώ οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ
Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι σε όλα τα πρώην Ταμεία που έχουν υπαχθεί σήμερα στον ΕΦΚΑ είναι όμηροι αυτού και του ΚΕΑΟ!
Οι περισσότεροι εξ αυτών, σε προχωρημένη ηλικία, αδυνατούν να λάβουν σύνταξη επειδή χρωστούν στον ΕΦΚΑ ποσά άνω των 20.000 ευρώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, άνω των 15.000 ευρώ οι επιστήμονες και άνω των 6.000 ευρώ οι αγρότες. Προκειμένου να τους χορηγηθεί η σύνταξη, πρέπει να καταβάλουν εντός διμήνου ολόκληρο το υπερβάλλον ποσό (το πάνω από το οριζόμενο πλαφόν) και το εναπομείναν να συμψηφιστεί με μηνιαία περικοπή της σύνταξής τους!
Είναι γνωστό ότι εκατοντάδες χιλιάδες δεν μπόρεσαν, λόγω Μνημονίων και κορωνοϊού, να πληρώσουν τις εισφορές προς τα Ταμεία. Πολλοί εξ αυτών, από 1-6-2023, έχουν απολέσει και την ασφαλιστική τους ικανότητα αφού δεν μπόρεσαν να καταβάλουν την εισφορά υπέρ υγείας του έτους 2022 (ύψους από 660 έως 792 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ύψους 384 ευρώ για τους αγρότες), όπως απαιτούσε ο ν. 5018/2022 (ΦΕΚ Α 25), σύμφωνα με το άρθρο 90 (παρ. 4) του οποίου: «4.Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες, λαμβάνουν κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2023 έως 31.5.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους τους. Η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του προηγούμενου εδαφίου παρατείνεται μέχρι τις 29.2.2024, εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή καταβάλλουν εντός του 2023, αναδρομικά για το έτος 2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41του ν.4387/2016, σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022.».
Η εκκρεμότητα αυτή πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης αφού, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και οι οικογένειές τους από 1-6-2023 δεν καλύπτονται για φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
ΙΙ. Τι ισχύει σήμερα για τη συνταξιοδότηση των οφειλετών του ΕΦΚΑ – Οι υπ’αριθ. 24/2019 και 58/2021 Εγκύκλιοι του ΕΦΚΑ
Α. Το προϊσχύον καθεστώς
Αρχικά το ζήτημα της καταβολής τής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129). Εκεί ορίστηκε ότι στους υποψήφιους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρεχόταν η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν ήταν μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (όπως είχε κάθε φορά), το οποίο, προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη, δεν ήταν μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ για τον τέως ΟΑΕΕ και των 15.000 ευρώ για το τέως ΕΤΑΑ.
Το παραπάνω ποσό οφειλής συμψηφιζόταν ή παρακρατείτο από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις σαράντα (40).
Από 17-5-2019 το ζήτημα της καταβολής της σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών ρύθμιζε ο ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73) με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.».
Με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4611/2019, τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονταν ή παρακρατούνταν από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούσαν να είναι περισσότερες από εξήντα (60) για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).Η πρώτη δόση παρακρατήθηκε από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.
Η διάταξη αυτή είχε εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβάλλονταν από 1-10-2019 και έπειτα, εφόσον δεν είχε υποβληθεί προηγούμενο αίτημα για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 11-18 του ν. 4611/2019 έως 30-9-2019.
Με τις διατάξεις των άρθρων 1-18 του κεφαλαίου Α του ν. 4611/2019 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση σύμφωνα με την εγκύκλιο 24/2019 του ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, ασφαλισμένος που θα υπαγόταν σε ρύθμιση σύμφωνα με τα άρθρα 2-6 του ν. 4611/2019, με οφειλή μικρότερη από το όριο που ορίζεται στις διατάξεις της παρ.2 και της παρ.4α του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, δικαιούται απονομή σύνταξης εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, με το ίδιο άρθρο επήλθε τροποποίηση του άρθρου 68 παρ.2ατου ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και οι οφειλέτες δικαιούνταν απονομή σύνταξη λόγω γήρατος εφόσον υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλομένων εισφορών, είχαν ήδη συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν το 67οέτος ηλικίας τους μέχρι 31-12-2019 και η οφειλή τους δεν ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ. Η αλλαγή ποσού οφειλών στον ΟΓΑ αφορούσε και τις άλλες κατηγορίες σύνταξης (αναπηρίας, θανάτου), δεν είχαν όμως εφαρμογή για παρακράτηση οφειλών από διαδοχική ασφάλιση. Οι οφειλές αυτές καταβάλλονταν σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούσαν να ξεπερνούν τις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ τους μη μισθωτούς (άρθρο 2 παρ. 4) και προκειμένου για ΟΓΑ (άρθρο 3 παρ.4) τα 30 ευρώ.
Β. Το ισχύον καθεστώς
Σήμερα η καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζεται από τα άρθρα 259 και 260 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68), όπως εξειδικεύεται στην υπ’ αριθ. 58/2021 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (αριθ. πρωτ. 413208/19-10-2021).
Ειδικότερα, σήμερα, προκειμένου να λάβουν σύνταξη οι οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών-ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, ισχύουν τα παρακάτω:
Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4554/2018, εφόσον το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει μόνο από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τέως φορέα, δεν είναι μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ. Τυχόν οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο όριο αυτό, αλλά περιλαμβάνονται στο γενικό όριο των 20.000 ευρώ και η παρακράτηση των οφειλών, ανεξάρτητα εάν αυτές προέρχονται από μη καταβολή εισφορών ή από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 4798/2021, δηλαδή σε μέχρι εξήντα (60) δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.
Εξάλλου, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 259 αναφέρεται ότι: «Εφόσον το υπερβάλλον ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000 ) ευρώ ή έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ στον πρώην ΟΓΑ δεν εξοφληθεί εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης αυτού», συνάγεται ότι καταργείται σιωπηρώς η παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 258/1983 ως προς το ληξιπρόθεσμο του συνόλου τής οφειλής σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει το υπερβάλλον ποσό μέσα στη δίμηνη προθεσμία.
Επομένως, σύμφωνα με την 58/2021 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, εάν ο αιτών δεν εξοφλήσει, εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της οφειλής, του περβάλλον ποσό, τότε ως έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται η πρώτη μέρα του επόμενου της εξόφλησης του υπερβάλλοντος ποσού μήνα, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Έτσι:
α) Σε περίπτωση κοινοποίησης οφειλής, που το υπερβάλλον ποσό δεν εξοφληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας και εφόσον το συνταξιοδοτικό αίτημα ΔΕΝ έχει προλάβει να απορριφθεί, ο υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει ΜΟΝΟ το υπερβάλλον αυτό ποσό, όπως είχε προσδιοριστεί κατά την αίτηση συνταξιοδότησης και όχι το σύνολο της οφειλής, με έναρξη συνταξιοδότησης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησής του.
β) Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής του υπερβάλλοντος ποσού, απαιτείται η υποβολή ΝΕΑΣ αίτησης συνταξιοδότησης και η οφειλή θα προσδιορίζεται μεν με τις τιμές της νέας αίτησης και θα κοινοποιείται έγγραφο οφειλής με δίμηνη προθεσμία, αλλά με υποχρέωση για καταβολή ΜΟΝΟ του υπερβάλλοντος ποσού.
Δίνονται δύο (2) παραδείγματα προς κατανόηση:
Παράδειγμα 1: Σε ασφαλισμένο που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Μάιο του 2020, κοινοποιείται έγγραφο οφειλής για καταβολή ποσού 10.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής ύψους30.000 ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον Μάιο του 2021. Ο υποψήφιος συνταξιούχος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Τον Ιούνιο του 2021 κι ενώ το αρχικό αίτημα δεν έχει απορριφθεί, εκδηλώνει την επιθυμία να εξοφλήσει την κοινοποιηθείσα οφειλή. Τότε θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο εάν εξοφληθεί τον ίδιο μήνα (6ο/2021), τότε η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι η πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της εξόφλησης, δηλαδή η 1η Ιουλίου 2021.
Παράδειγμα 2: Σε ασφαλισμένο που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Μάιο του 2020, κοινοποιείται έγγραφο οφειλής για καταβολή ποσού 5.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής ύψους 25.000ευρώ, με λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον Δεκέμβριο του 2020. Ο υποψήφιος συνταξιούχος αδυνατεί να ανταποκριθεί και εκδίδεται απορριπτική απόφαση.
Υποβάλλει νέο αίτημα τον Ιούλιο του 2021 και η οφειλή προσδιορίζεται εκ νέου σε 28.000ευρώ. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής, με νέα δίμηνη προθεσμία για την καταβολή ΜΟΝΟ του υπερβάλλοντος ποσού, δηλαδή των 8.000 ευρώ.
Επίσης, στην υπ’ αριθ. 58/2021 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζεται ότι ως εκκρεμείς νοούνται οι αιτήσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί θετική ή απορριπτική απόφαση ή δεν έχουν (με βάση τα καταστατικά των πρώην φορέων) τεθεί στο αρχείο (πράξη που εξομοιωνόταν με απόρριψη του αιτήματος και επανυπολογισμό της οφειλής). Έτσι για τους οφειλέτες-ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ (και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 294410/10-11-2020 έγγραφο του ΕΦΚΑ), για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 10-11-2020 και μετά θα πρέπει να εκδίδεται απορριπτική απόφαση, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της οφειλής, ενώ τα αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν τις 10-11-2020 θεωρούνται απορριφθέντα μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας.
Ως προς την εξόφληση του ποσού πέραν του ανωτάτου ορίου οφειλών (υπερβάλλοντος), στην ίδια Εγκύκλιο 58/2021 διευκρινίζεται ότι, επειδή σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τού ποσού οφειλής που υπερβαίνει το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί και πριν την απόρριψη του συνταξιοδοτικού αιτήματος, επέρχεται διαφοροποίηση της ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος και της ημερομηνίας έναρξης καταβολής της σύνταξης για υποψήφιους συνταξιούχους που συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους (απασχολούμενοι συνταξιούχοι), τυχόν οφειλές που προκύπτουν μετά την υποβολή τού αιτήματος δεν προσμετρώνται στο όριο οφειλών και ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης, μετά το αίτημα συνταξιοδότησης, θα προσμετρηθεί στη σύνταξη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20του ν.4387/2016 (όπως ισχύει), μετά τη διακοπή τού ασκούμενου επαγγέλματος και την υποβολή σχετικής αίτησης.
Παράδειγμα 3: Σε ασφαλισμένο που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης τον Μάιο του 2020 και συνεχίζει τη δραστηριότητά του, κοινοποιείται έγγραφο οφειλής (για το χρονικό διάστημα ασφάλισης έως τον Μάιο του 2020), με υποχρέωση καταβολής ποσού 10.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής ύψους 30.000 ευρώ και λήξη της δίμηνης προθεσμίας τον Μάιο του 2021. Ο ασφαλισμένος την καταβάλει τον Ιούνιο του 2021, χωρίς το αίτημα να έχει ακόμη απορριφθεί. Τότε η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα είναι η 1η Ιουλίου 2021 και ο χρόνος, καθώς και τυχόν οφειλές από τον Ιούνιο του 2020 έως τη διακοπή του επαγγέλματος, θα αναζητηθούν όταν γίνει διακοπή και ζητηθεί η αξιοποίηση του χρόνου αυτού.
Αντιθέτως, για τον τ. ΟΓΑ, επειδή δεν γίνεται αντίστοιχη αξιοποίηση, ως διακοπή της ασφάλισης θα πρέπει να λογίζεται η τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα της άσκησης του δικαιώματος και όχι της καταβολής της σύνταξης.
Παράδειγμα 4: Σε ασφαλισμένο του τ. ΟΓΑ, που υποβάλλει αίτημα για σύνταξη τον Απρίλιο του 2020, κοινοποιείται οφειλή που την πληρώνει μετά την πάροδο του διμήνου τον Ιούλιο του 2021, πριν την απόρριψη του αιτήματος. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα είναι η 1η Αυγούστου 2021, αλλά ο χρόνος ασφάλισης θα είναι έως τον Απρίλιο του 2020.
Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, το συνταξιοδοτικό αίτημα έχει απορριφθεί, μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας, απαιτείται η υποβολή ΝΕΟΥ αιτήματος με χρόνο ασφάλισης (άρα και υποχρέωσης για καταβολή εισφορών) έως και τον μήνα υποβολής τού νέου αιτήματος.
Παράδειγμα 5: Έστω ο ασφαλισμένος του παραδείγματος 3 που, ενώ συνεχίζει να απασχολείται, υποβάλλει ΝΕΟ αίτημα συνταξιοδότησης τον Ιούνιο του 2021, δεδομένου ότι το αρχικό αίτημά του έχει απορριφθεί. Η οφειλή του πρέπει να υπολογιστεί με τις τιμές της νέας αίτησης (του 6ου/2021), αφού συμπεριληφθεί και το χρονικό διάστημα από την αρχική έως την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότησης, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021 και να του κοινοποιηθεί ΝΕΟ έγγραφο για καταβολή τού υπερβάλλοντος ποσού με ΝΕΑ δίμηνη προθεσμία. Η έναρξη συνταξιοδότησής του θα είναι η 1η Ιουλίου 2021,εφόσον καταβληθεί εμπρόθεσμα το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το όριο παρακράτησης και ο χρόνος, καθώς και τυχόν οφειλές από τον Ιούλιο 2021 έως τη διακοπή του επαγγέλματος, θα αναζητηθούν όταν γίνει διακοπή και ζητηθεί η αξιοποίηση του χρόνου αυτού.
Παράδειγμα 6: Έστω ότι ο ασφαλισμένος του παραδείγματος 4 υποβάλλει ΝΕΟ αίτημα συνταξιοδότησης τον Ιούνιο του 2021, επειδή το αρχικό του αίτημα έχει απορριφθεί. Η οφειλή του πρέπει να υπολογιστεί με τις τιμές της ΝΕΑΣ αίτησης (του 6ου/2021), αφού συμπεριληφθεί και το χρονικό διάστημα από την αρχική έως την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότησης, δηλαδή από τον Μάιο 2020 έως και τον Ιούνιο 2021 και πρέπει να του κοινοποιηθεί ΝΕΟ έγγραφο για καταβολή τού υπερβάλλοντος ποσού με ΝΕΑ δίμηνη προθεσμία. Η έναρξη συνταξιοδότησής του θα είναι η 1η Ιουλίου 2021,εφόσον καταβληθεί εμπρόθεσμα το ποσό οφειλής που υπερβαίνει το όριο παρακράτησης και ο χρόνος ασφάλισής του θα είναι έως τον Ιούνιο 2021.

Οι οφειλές τους βγάζουν εκτός σύνταξης

Σοβαρό πρόβλημα που χρήζει άμεση λύση ταλανίζει περισσότερους από 300.000 ασφαλισμένους
Συν. Από σελ. 5

ΙΙΙ. Η προηγούμενη εμπειρία του 4331/2015 (άρθρο 38) – 60.000 οφειλέτες με χρέος έως 50.000 € έλαβαν σύνταξη!
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α 69) με τίτλο «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», κατ’ εξαίρεση οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 30-9-2015 μπορούσαν να υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς συμψηφισμού τού συνόλου της οφειλής τους ή μέρους αυτής με αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τελών, τόκων και επιβαρύνσεων, καθώς και ποσών από αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, εφόσον το ποσό των αναδρομικών συντάξεων δεν επαρκούσε για πλήρη συμψηφισμό της οφειλής τους. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, που δεν συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις, παρακρατείται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τις εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατήθηκε αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα μετά τον συμψηφισμό.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, που έδωσε τη δυνατότητα, στην ολιγόμηνη ισχύ του, σε πάνω από 60.000 οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων να φτάσουν στην πολυπόθητη σύνταξη, το συνολικό ποσό της οφειλής που μπορούσε να συμψηφιστεί με αναδρομικές συντάξεις, καθώς και εκείνο που παρακρατείτο σε μηνιαίες δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη, μπορούσε να φτάσει μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ. Το επιπλέον ποσό, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, καταβάλλεται εφάπαξ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 258/1983.
Η πολύ ευνοϊκή αυτή διάταξη για τους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών καταργήθηκε δυστυχώς με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015, σελ. 1021).
IV. Διαγραφή οφειλών και πλαφόν οφειλών 50.000 €, η μόνη λύση!
Με το χρέος εξ οφειλών προς τον ΕΦΚΑ 1.000.000 οφειλετών να ανέρχεται σε 46 δις ευρώ, η κατάσταση σήμερα φαίνεται αδιέξοδη. Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη.
Εξάλλου ο ΕΦΚΑ, όπως έχει επανειλημμένα παραδεχτεί η Διοίκησή του, αδυνατεί να εισπράξει τον μεγαλύτερο όγκο οφειλών λόγω αδυναμίας φυσικών προσώπων-οφειλετών αλλά και νομικών προσώπων.
Δυστυχώς, ούτε η διαδικασία της παραγραφής οφειλών πέραν της 10ετίας (σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 1833/2022 απόφασης Ολομέλεια ΣτΕ) έλυσε το ζήτημα αφού, με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α 219), όπως παραδέχεται και η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (βλ. ανάλυσή μας στην «60+», φύλλο 47/2022),μόνο ένας στους δέκα οφειλέτες μπόρεσε να κάνει χρήση του μηχανισμού παραγραφής των οφειλών τους, χάνοντας σημαντικό χρόνο ασφαλιστικού βίου που τους ήταν αναγκαίος για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Γι’ αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο τόσο των ασφαλισμένων-οφειλετών όσο και του ΕΦΚΑ, το οποίο έχει ήδη αναχθεί σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, απαιτείται διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών και αύξηση του ισχύοντος πλαφόν στα 50.000 ευρώ για ΟΛΕΣ τις κατηγορίες των οφειλετών.
Μόνον έτσι χιλιάδες οφειλέτες, αρκετοί εκ των οποίων είναι υπερήλικες, θα μπορέσουν σήμερα να φτάσουν στον στόχο της πολυπόθητης σύνταξης, την οποία θα είχαν προ πολλού λάβει αν τα μνημονιακά προγράμματα και κυρίως ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δεν είχαν αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και δεν είχαν οδηγήσει σε απελπισία ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Ο Αλέξης Π. Μητρόπουλος είναι Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ

 

spot_img
spot_img
spot_img